Познат е уште како хормон за тестирање на оваријалната резерва. AMH(anti-mulerian hormone) е субстанција која се продуцира во оваријалните фоликули, поточно во гранулоза клетките на истите.

Еден од најзагрижувачките моменти во животот на секоја жена, е моментот кога нејзиниот гинеколог ќе се јави и соопшти дека резuлтатот од ПАП тестот е абнормален. Иако во тој момент можете да помислите - тоа значи дека имате цервикален карцином, факт е дека најголем број од абнормалните ПАП тестови не се причинети од цервикален карцином. Многу повероватно е дека причината за ваков тест е инфламација (воспаление) или вагинална инфекција.