Кога донесувате одлука за посвојување дете, важно е да започнете од себе, вашите очекувања, стравови и сомнежи. Обидете се да одговорите на прашањето „Зошто сакам да посвојам дете?“.

 

Ова е време и повторно да се запознаете себе си и вашиот партнер, затоа што донесувате една од најважните одлуки во животот. Ова е период кога лицето кое сака да посвои може да се чувствува разочарано, изолирано, беспомошно, љубоморно - и тоа е нормално. Важно е да се опкружувате со луѓе кои можат да ве слушаат, да ве разберат или да имаат слични искуства.

Важно е да бидете храбри, упорни, добро подготвени и информирани. Посвојувањето е регулирано со законот за семејство и основниот принцип е дека посвојувањето може да се заснова првенствено ако е во најдобар интерес на детето. Во процесот на утврдување на посвојувањето, се проценуваат карактеристиките и компетенциите на посвојувачот во однос на благосостојбата на детето.

Првиот чекор на патот на посвојување е да контактирате со Центарот за социјална заштита надлежен за вашето место на живеење и да се подготвите за постапката за проценка на соодветноста. Размислете за карактеристиките на вашето семејство, како сакате да го поминувате вашето време и на какво дете можете да бидете најдобриот родител. Прашајте сè и аплицирајте за подготовка за потенцијални посвојувачи каде што ќе дознаете повеќе за целиот процес и спецификите на посвоени деца за родители.

Првата мисла на повеќето луѓе што размислуваат за посвојување е дека тие сакаат да бидат родители на мало дете (што е можно помладо, по можност новороденче) кое е здраво, среќно, и што повеќе да личи на нив. Треба да знаете дека децата кои се дадени на посвојување се родени во семејства кои од различни причини не можат одговорно да се грижат за нив. Ова значи дека секое од нив, до моментот на посвојување, има одредена историја зад себе што оставиала помал или поголем белег врз детето и дека тоа со себе носи отпечаток од семејството во кое се родени.

Постојат многу деца кои не стекнале можности за посвојување како новороденчиња, деца кои можат да имаат големи или помали тешкотии во развојот, деца кои не се од ваша етничка припадност, деца кои имаат браќа и сестри. Бидете подготвени и отворени за сите можности, но држете се во границите што ги сметате за важни. Кој знае, можеби ќе откриете дека вашите граници се многу подалеку и пошироки отколку што можевте да замислите на почетокот на целиот процес.

Најново на форумот

  • No posts to display.