Основните потреби на новороденчето не се само храна, нега и љубов, туку и задоволување на потребите за движење. А тоа може да се постигне со физички вежби.

Денес со сигурност се знае дека раниот раст и правилен развој на моториката не е резултат само на процесот на созревање, туку и од учењето различни активности. Не можеме да влијаеме на редоследот на појавата на движењата и активностите, што значи дека не можеме да го научиме да седи или станува пред да достигне одреден степен зрелост. Но зависно од стимулансите кои детето ги добива, ќе постои разлика во квалитетот на нивното изведување. Ангажирањето на родителите и возрасните во неговата околина може да овозможи максимален развој на неговите потенцијали.

Родителите со нетрпение го очекуваат секое ново движење на бебето, но тоа е воглавно пасивно гледање, од страв дека ќе се повреди или затоа што не знаат дека нему му е потребна помош да совлада одредена активност. Во најрана возраст, поради ограничените можности на движење, бебето можеби делува беспомошно, но тоа не значи дека лесно може да се повреди.

Вежбањето за бебето не е поголем напор од оној на кој е изложено при повивање или бањање. Но од тие активности се разликува по целта, а тоа е воспоставување движења и зајакнување на коскено-мускулниот систем. Со одредени вежби се постигнува цврстина на зглобовите и мускулите, како и правилно обликување на телото. Се препорачува во тек на вежбите родителите дирекно да му се обраќаат на детето, со зборување, песна, допири, охрабрување, бидејќи на тој начин се воспоставува добра комуникација со детето.

Како да се вежба

Во најраната возраст на стимулација добиваме рефлексен одговор, но како созрева детето и ги вежба движењата, брзо препознава што од него очекуваме и почнува да одговара. Тоа ќе биде побрзо и поуспешно ако се одвива на заеднично задоволство. Затоа со бебето треба да се вежба исклучиво кога е здраво и расположено, а истото важи и за родителите.

Препорака е да се вежба секојдневно, во траење од 15-30 минути, со некој постојан ритам, пред бањање или повивање, почитувајќи го распложението на бебето. Ако во тек на вежбите забележите промена во однесувањето на детето, прекинете ги. Една од причините може да биде и премор. Секој родител по неколку дена може да препознае што му годи на детето и колку треба да траат вежбите. Исто така не трба да се вежба со детето непосредно по јадење, но ни кога е гладно.

Најдобар вовед во вежбите е масажа. Може да се применува од најрана возраст, кога влијае на опуштање на мускулите кои биле згрчени поради положбата која ја завземало бебето уште во мајчината утроба. Според возраста на детето, со следење на неговиот психомоторен развој, се прилагодува и програмата со вежби.

Иако не можат да се повлечат прецизни граници, во првата година од животот можеме да издвоиме неколку карактеристични периоди во развојот:

- во првите три месеци од животот вежбите имаат за цел да го опуштат бебето, особено рацете и нозете,

- од третиот до шестиот месец се активираат и зајакнуваат големите групи мускули на грбот, вратот, стомакот, рацете и нозете,

- од шестиот до деветтиот месец се прават вежби како подготовка за ползење и одржување стабилна положба при седење,

- од деветтиот до дванаесеттиот месец бебето треба да се подготви за исправена положба и одење.

Редоследот на појава на одредени активности е иста кај сите дечиња, но не и времето на нивното појавување. Тоа зависи, не само од индивидуални разлики, но и од надворешни стимуланси на кои бебето е изложено, како и ангажирањето на родителите. Исто така, не треба да се споредуваат моменталните можности на детето со неговите врсници, бидејќи тоа може да ги зголеми очекувањата на родителите, но и да ги обесхрабри и да влијае на тоа да се откажат од вежби со бебето.

 

Најново на форумот

  • No posts to display.