Шведскиот фотограф Ленарт Нилсон поминал 12 години од својот живот за да ги направи овие фотографии. Тој направил фотографии од фетусот како се развива во матката.

За нивно изработување користе конвенционален фотоапарат со макро леќи, ендоскоп и скенирачки електронски микроскоп. Нилсон илјада пати зумирал и го снимал центарот на матката. Првата фотографија е направена 1965 година. 

1. Сперматозид во јајцеводот

2. Љубовен состанок?

3. Два сперматозоида се спојуваат со јајце клетката

4. Момент на победа

5. Осми ден ембрионот е закачен на ѕидот од матката

6. Мозокот се развива во ембрионот

7. 24ти ден - срцето чука од 18от ден

8. Четврта недела

9. Петта недела - се наѕира лицето

10. 40 дена - клетките од ембрионот формираат плацента

11. Осма недела  - ембрионот брзо напредува

12. 16та недела - фетусот ги користи рацете да ја истражи околината

13. Мрежата од крвни садови е видлива

14. 18та недела - фетусот ги прима звуците од надворешниот свет

15. Деветнаесетта недела

16. 20та недела - видливи влакненца ја прекриваат целата глава

17. Дваесетичетврта недела

18. Дваесетишеста недела

19. Шест месеци - малиот човек се подготвува да ја напушти матката

20. Триесетишеста недела - детето ќе го види светот за четири недели 

Најново на форумот

  • No posts to display.